Instant Execution

Instant Execution

Instant Execution - Khớp lệnh nhanh. Làm việc trên phần mềm giao dịch, nhà giao dịch thấy các đại lý khớp lệnh nhanh cho mỗi công cụ tài chính ở chế độ trực tuyến. Những chỉ số này xuất hiện trên phần mềm giao dịch với bất kỳ mức giá đã thay đổi nào mà không cần có yêu cầu trước. Nhà giao dịch dựa vào các thông tin nhận được từ "Instant Execution" và thực hiện lệnh của họ.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.