Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Instant Execution

Instant Execution

Instant Execution - Khớp lệnh nhanh. Làm việc trên phần mềm giao dịch, nhà giao dịch thấy các đại lý khớp lệnh nhanh cho mỗi công cụ tài chính ở chế độ trực tuyến. Những chỉ số này xuất hiện trên phần mềm giao dịch với bất kỳ mức giá đã thay đổi nào mà không cần có yêu cầu trước. Nhà giao dịch dựa vào các thông tin nhận được từ "Instant Execution" và thực hiện lệnh của họ.

Instant Execution

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên