Kỷ niệm 19 năm thành lập!

IPO (Initial Public Offering)

IPO (Initial Public Offering) - là lần đầu phát hành cổ phiếu ra công chúng của một công ty. Theo quy định, cổ phiếu được phát hành lần đầu thuộc sở hữu của các công ty muốn thu hút sự chú ý của các cổ đông. Nếu bạn đầu tư vào cổ phiếu của các công ty này, cần phải sẵn sàng với các rủi ro.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên