ICO (Initial Coin Offering)

ICO (Initial Coin Offering)

ICO (Initial Coin Offering) — tương tự như IPO trên thị trường đồng tiền ảo. Đây là lần phát hành token đầu tiên ra sàn chứng khoán các đồng tiền ảo, phương pháp thu hút đầu tư vào sản phẩm hoặc dự án nhằm tạo ra một đồng tiền kỹ thuật số mới. Sau khi kết thúc giai đoạn đầu tư, các đồng tiền ảo được phát hành sẽ phân chia đều giữa các nhà đầu tư. Số tài sản nhận được trong thời gian ICO có thể bán lại với giá trị cao hơn trên các sàn chứng khoán khác hoặc nhận lợi tức. Khác với IPO, trong hệ thống ICO không có quyền sở hữu và các quyền khác giống như chủ sở hữu của các cổ phiếu.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.