Kỷ niệm 19 năm thành lập!

ICO (Initial Coin Offering)

ICO (Initial Coin Offering)

ICO (Initial Coin Offering) — tương tự như IPO trên thị trường đồng tiền ảo. Đây là lần phát hành token đầu tiên ra sàn chứng khoán các đồng tiền ảo, phương pháp thu hút đầu tư vào sản phẩm hoặc dự án nhằm tạo ra một đồng tiền kỹ thuật số mới. Sau khi kết thúc giai đoạn đầu tư, các đồng tiền ảo được phát hành sẽ phân chia đều giữa các nhà đầu tư. Số tài sản nhận được trong thời gian ICO có thể bán lại với giá trị cao hơn trên các sàn chứng khoán khác hoặc nhận lợi tức. Khác với IPO, trong hệ thống ICO không có quyền sở hữu và các quyền khác giống như chủ sở hữu của các cổ phiếu.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên