Kỷ niệm 19 năm thành lập!

In-the-money

Là trường hợp mà lệnh Put (Call) thực hiện tại mức giá cao hơn (thấp hơn) so với giá của công cụ cơ sở.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên