Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Ichimoku Indicator

Ichimoku Indicator

Ichimoku Indicator - Chỉ báo Ichimoku. Ban đầu đây là chỉ báo dùng để phân tích mức biến động trên thị trường chứng khoán Nhật Bản và vào thời điểm hiện tại được sử dụng rộng rãi giữa các nhà giao dịch và trên thị trường ngoại hối Forex. Ichimoku Indicator có thể được sử dụng để xác định xu hướng chiếm ưu thế trên thị trường, xác định mức hỗ trợ / kháng cự. Ichimoku Indicator bao gồm 5 đường, hai trong số đó là Senkou Span A (Đường chính yếu A) và Senkou Span B (Đường chính yếu B). Đám mây Kumo được tạo bởi hai đường Senkou Span A và B, dùng để xác định xu hướng. Khi đám mây nằm bên dưới đồ thị giá - thị trường đang trên xu hướng tăng trưởng. Ngược lại - xu hướng giảm giá. Nếu đám mây và đồ thị giá trùng nhau - thị trường đang trên xu hướng ngang (flat).

Ichimoku Indicator

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên