Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Hedged Margin

Hedged Margin

Hedged Margin - Ký quỹ cho các quyền chọn khóa. Đây là số tiền cần thiết để mở lệnh và duy trì các lệnh mở. Kích thước mức ký quỹ cho các quyền chọn khóa có thể xem tại mục "Chi tiết hợp đồng" của mỗi công cụ trên trang chủ của chúng tôi.

Hedged Margin

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên