Hawk

Hawk - Chim ưng. Là thuật ngữ kinh tế - chính trị nhằm biểu thị một người ủng hộ các biện pháp thắt chặt chính sách tiền tệ trong nền kinh tế (bao gồm tăng lãi suất), ủng hộ đường lối cứng rắn trong mối quan hệ với các quốc gia khác về chính trị, nhờ đó tinh hình trong nước được cải thiện. Hawk thường ủng hộ các cuộc xung đột quân sự nếu như điều đó cần thiết cho sự thịnh vượng của một quốc gia.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.