Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Hawk

Hawk - Chim ưng. Là thuật ngữ kinh tế - chính trị nhằm biểu thị một người ủng hộ các biện pháp thắt chặt chính sách tiền tệ trong nền kinh tế (bao gồm tăng lãi suất), ủng hộ đường lối cứng rắn trong mối quan hệ với các quốc gia khác về chính trị, nhờ đó tinh hình trong nước được cải thiện. Hawk thường ủng hộ các cuộc xung đột quân sự nếu như điều đó cần thiết cho sự thịnh vượng của một quốc gia.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên