Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Hard Currency

Hard Currency - Đồng tiền mạnh. Đây là định nghĩa được sử dụng để chỉ đồng tiền dễ dàng chuyển đổi (có thể sử dụng tại bất kỳ quốc gia nào) với một tỷ giá ổn định. Thông thường, đây là đơn vị tiền tệ của các quốc gia phát triển có nền kinh tế mạnh. Do đó, Hard Currency được coi là công cụ đầu tư khá tốt.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên