Hard Currency

Hard Currency - Đồng tiền mạnh. Đây là định nghĩa được sử dụng để chỉ đồng tiền dễ dàng chuyển đổi (có thể sử dụng tại bất kỳ quốc gia nào) với một tỷ giá ổn định. Thông thường, đây là đơn vị tiền tệ của các quốc gia phát triển có nền kinh tế mạnh. Do đó, Hard Currency được coi là công cụ đầu tư khá tốt.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.