Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Hammer

Hammer - Búa. Là mô hình phân tích kỹ thuật, hình thành tại xu hướng giảm giá và chỉ ra quá trình đảo chiều của xu hướng thị trường. Mô hình này bao gồm một cái nến dài, được hình thành sau khi giá bật từ đáy lên và thân ngắn.

Khi búa (hummer) (mô hình đảo chiều về xu hướng thị trường bò) được hình thành, không nên mở ngay lập tức các quyền chọn dài mà nên đợi các dữ liệu bổ sung xác nhận sự thay đổi trong xu hướng di chuyển giá.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên