GTC Open Order

GTC Open Order

GTC Open Order - Lệnh mở một quyền chọn và có giá trị đến khi bị hủy bỏ hoặc thực hiện lệnh mua hoặc bán tài sản trên thị trường tài chính theo một mức giá nhất định mà nhà môi giới nhận được từ khách hàng.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.