Kỷ niệm 19 năm thành lập!

GTC Open Order

GTC Open Order

GTC Open Order - Lệnh mở một quyền chọn và có giá trị đến khi bị hủy bỏ hoặc thực hiện lệnh mua hoặc bán tài sản trên thị trường tài chính theo một mức giá nhất định mà nhà môi giới nhận được từ khách hàng.

GTC Open Order

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên