Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Growth stock

Growth stock - Cổ phiếu tăng trưởng. Là cổ phiếu của công ty đã cho thấy lợi nhuận tốt (trên trung bình) trong một thời gian nhất định (thường là vài năm) hoặc có tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận trong ngắn hạn. Giá của các cổ phiếu này tăng trưởng nhanh hơn cũng như giảm giá nhanh hơn các cổ phiếu khác. Ngoài ra, các cổ đông của công ty này hoặc không nhận cổ tức, hoặc nhận cổ tức với mức tối thiểu bởi vì lợi nhuận sẽ dùng để phát triển công ty, đặc biệt là các công ty non trẻ.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên