Growth stock

Growth stock - Cổ phiếu tăng trưởng. Là cổ phiếu của công ty đã cho thấy lợi nhuận tốt (trên trung bình) trong một thời gian nhất định (thường là vài năm) hoặc có tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận trong ngắn hạn. Giá của các cổ phiếu này tăng trưởng nhanh hơn cũng như giảm giá nhanh hơn các cổ phiếu khác. Ngoài ra, các cổ đông của công ty này hoặc không nhận cổ tức, hoặc nhận cổ tức với mức tối thiểu bởi vì lợi nhuận sẽ dùng để phát triển công ty, đặc biệt là các công ty non trẻ.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.