Kỷ niệm 19 năm thành lập!

G7 (The Group of Seven)

Là một liên minh có bảy thành viên bao gồm các nước có nền kinh tế tiên tiến kết hợp thành một nhóm được gọi là G7. Liên minh G7 bao gồm các quốc gia: Anh, Mỹ, Đức, Nhật Bản, Pháp, Canada và Ý. Những người đứng đầu của mỗi quốc gia này tập hợp lại và giải quyết các câu hỏi liên quan đến chính sách kinh tế quốc tế.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên