Kỷ niệm 19 năm thành lập!

GAP

GAP

Là khoảng trống lớn giữa hai thanh trên biểu đồ giá của một công cụ tài chính. GAP có thể nhìn thấy hoặc không nhìn thấy trên khung thời gian một phút.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên