Gann Lines

Gann Lines

Gann Lines - Đường xu hướng kéo theo một góc nhất định từ mức tối thiểu hoặc tối đa trên đồ thị gọi là đường Gann (Gann Lines). Đường Gann (Gann Lines) được đặt tên theo nhà giao dịch huyền thoại thế kỷ XX, người sáng tạo ra hệ thống giao dịch này. Đường xu hướng Gann hoàn hảo nhất là đường nằm dưới góc 45 độ - tỷ lệ lý tưởng giữa thời gian và giá, được đo lường bằng tỷ lệ tương đương nhau. Khi giá tiến sát tới đường này, cung và cầu sẽ cân bằng. Khi giá nằm trên đường xu hướng sẽ là tín hiệu thị trường "bò". Và ngược lại, nếu giá nằm dưới đường xu hướng - tín hiệu thị trường gấu.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.