Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Futures Market

Futures Market

Futures Market - Thị trường hợp đồng tương lai. Là thị trường mà hàng hóa giao dịch là những công cụ tài chính từ các tài sản cơ bản (tiền tệ, chứng khoán và v.v.). Trên thị trường diễn ra các giao dịch về hợp đồng tương lai - hợp đồng bắt buộc thực hiện trong tương lai vào một thời gian nhất định hoặc ngày thanh lý. Hợp đồng tương lai có hai loại - giao hàng bằng sản phẩm và thanh toán tiền mặt.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên