Futures Market

Futures Market

Futures Market - Thị trường hợp đồng tương lai. Là thị trường mà hàng hóa giao dịch là những công cụ tài chính từ các tài sản cơ bản (tiền tệ, chứng khoán và v.v.). Trên thị trường diễn ra các giao dịch về hợp đồng tương lai - hợp đồng bắt buộc thực hiện trong tương lai vào một thời gian nhất định hoặc ngày thanh lý. Hợp đồng tương lai có hai loại - giao hàng bằng sản phẩm và thanh toán tiền mặt.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.