Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Futures Contract

Futures Contract - Hợp đồng tương lai. Hợp đồng trong đó đối tượng là các tài sản tài chính hoặc hàng hóa được giao vào một ngày cụ thể trong tương lai dựa theo các điều khoản của hợp đồng. Đối với các hợp đồng tương lai, các điều kiện về chủng loại và số lượng sản phẩm rất chặt chẽ và chỉ cho phép độ lệch tối thiểu. Ngoài ra, trong hợp đồng có điều kiện nhất định về thanh toán chi phí quản lý và vận chuyển.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên