• Giao dịch Forex
  • Đầu tư
  • Chương trình tri ân khách hàng
  • Ưu đãi và các cuộc thi
  • Phân tích
  • Nên bắt đầu từ đâu
  • Về chúng tôi

Futures Contract

Futures Contract - Hợp đồng tương lai. Hợp đồng trong đó đối tượng là các tài sản tài chính hoặc hàng hóa được giao vào một ngày cụ thể trong tương lai dựa theo các điều khoản của hợp đồng. Đối với các hợp đồng tương lai, các điều kiện về chủng loại và số lượng sản phẩm rất chặt chẽ và chỉ cho phép độ lệch tối thiểu. Ngoài ra, trong hợp đồng có điều kiện nhất định về thanh toán chi phí quản lý và vận chuyển.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.