Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Fork

Fork

Fork - việc tạo ra nhánh mới trên mã đã tồn tại để bắt đầu một dự án khác. Nhánh này có thể phát triển mà không phụ thuộc vào mã chính, các dự án có thể có các chức năng không có trên mã chính.

Các đồng tiền ảo xuất hiện sau bitcoin được coi là Fork bởi vì nó được tạo ra trên cơ sở thuật toán của bitcoin.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên