Fill-Or-Kill

Fill-Or-Kill

Fill or Kill Order - Lệnh FOK (Chấp hành hoặc hủy bỏ). Trên thị trường ngoại hối đây được coi là một chỉ định của nhà giao dịch đến nhà môi giới nhằm thực hiện giao dịch mua hoặc bán tài sản nhất định trong thời gian chỉ định. Nếu lệnh không được thực hiện theo các yêu cầu đã được quy định, nó sẽ được hủy tự động. Bằng việc gửi một tài liệu xác nhận yêu cầu thực hiện hoặc hủy lệnh, nhà giao dịch có thể xác định phạm vi giá của tài sản, thời gian thực hiện lệnh, khối lượng tài sản được giao dịch và những thông tin khác.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.