Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Federal Reserve System

Federal Reserve System

Federal Reserve System (Fed) - Cục Dự trữ Liên Bang Mỹ. Là một tổ chức tại Mỹ tương tự như Ngân hàng Trung ương, bao gồm 12 Ngân hàng Dự trữ Liên Bang. Fed được quản lý bởi Hội đồng quản trị tại Washington. Fed có quyền kiểm soát đối với hoạt động của các tập đoàn tài chính độc lập, ngân hàng nằm trong Fed, các ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Mỹ cũng như các giao dịch quốc tế của các ngân hàng tại Mỹ. Fed là cơ quan thiết lập chính sách tiền tệ của Mỹ.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên