• Giao dịch Forex
  • Đầu tư
  • Chương trình tri ân khách hàng
  • Ưu đãi và các cuộc thi
  • Phân tích
  • Nên bắt đầu từ đâu
  • Về chúng tôi

Federal Reserve System

Federal Reserve System

Federal Reserve System (Fed) - Cục Dự trữ Liên Bang Mỹ. Là một tổ chức tại Mỹ tương tự như Ngân hàng Trung ương, bao gồm 12 Ngân hàng Dự trữ Liên Bang. Fed được quản lý bởi Hội đồng quản trị tại Washington. Fed có quyền kiểm soát đối với hoạt động của các tập đoàn tài chính độc lập, ngân hàng nằm trong Fed, các ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Mỹ cũng như các giao dịch quốc tế của các ngân hàng tại Mỹ. Fed là cơ quan thiết lập chính sách tiền tệ của Mỹ.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.