Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Farm

Farm

Trang trại (Farm) là tập hợp các linh kiện máy tính, chủ yếu là card màn hình, nguồn điện máy tính và hệ thống làm mát, có nhiệm vụ xử lý và ghi lại các giao dịch trên hệ thống của một loại đồng tiền ảo. Nhờ đó, trang trại cho phép thợ mỏ đào đồng tiền ảo bởi vì khi ghi giao dịch vào các khối sẽ nhận được thù lao.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên