Expiration

Expiration - Thời gian hết hạn. Đây là khoảng thời gian hiệu lực của Quyền Chọn Nhị Phân mà nhà giao dịch đã lựa chọn trước khi mở lệnh. Khi thiết lập thời gian hết hạn Quyền Chọn Nhị Phân, kết quả tài chính trên lệnh được cố định nhà giao dịch sẽ nhận được khoản lợi nhuận đã xác định từ trước hoặc là thua lỗ nếu dự đoán của anh ta không chính xác.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.