Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Expiration

Expiration - Thời gian hết hạn. Đây là khoảng thời gian hiệu lực của Quyền Chọn Nhị Phân mà nhà giao dịch đã lựa chọn trước khi mở lệnh. Khi thiết lập thời gian hết hạn Quyền Chọn Nhị Phân, kết quả tài chính trên lệnh được cố định nhà giao dịch sẽ nhận được khoản lợi nhuận đã xác định từ trước hoặc là thua lỗ nếu dự đoán của anh ta không chính xác.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên