Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Expiration Date

Expiration Date - Ngày đáo hạn. Thuật ngữ này được sử dụng để chỉ ngày cuối cùng thực hiện hợp đồng quyền chọn hoặc hợp đồng tương lai. Đối với các quyền chọn tương lai, ngày đáo hạn sẽ là một ngày được xác định trước dựa theo ngày giao hàng trên hợp đồng.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên