Expiration Date

Expiration Date - Ngày đáo hạn. Thuật ngữ này được sử dụng để chỉ ngày cuối cùng thực hiện hợp đồng quyền chọn hoặc hợp đồng tương lai. Đối với các quyền chọn tương lai, ngày đáo hạn sẽ là một ngày được xác định trước dựa theo ngày giao hàng trên hợp đồng.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.