• Giao dịch Forex
  • Đầu tư
  • Chương trình tri ân khách hàng
  • Ưu đãi và các cuộc thi
  • Phân tích
  • Nên bắt đầu từ đâu
  • Về chúng tôi

ECU (European Currency Unit)

Được thành lập vào năm 1979 và là một chỉ số ngoại tệ bao gồm đến mười tiền tệ quốc gia Châu Âu. ECU đã được sử dụng như là đơn vị tiền tệ của các nước trong EU. Đây là đồng tiền tiềm nhiệm của euro. Đồng tiền này được sử dụng đến năm 1999 trong các thanh toán điện tử.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.