Kỷ niệm 19 năm thành lập!

ECU (European Currency Unit)

Được thành lập vào năm 1979 và là một chỉ số ngoại tệ bao gồm đến mười tiền tệ quốc gia Châu Âu. ECU đã được sử dụng như là đơn vị tiền tệ của các nước trong EU. Đây là đồng tiền tiềm nhiệm của euro. Đồng tiền này được sử dụng đến năm 1999 trong các thanh toán điện tử.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên