Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Ethereum

Ethereum

Ethereum là loại tiền tệ mạng nội bộ được sử dụng để tạo các dịch vụ trực tuyến dựa trên cơ sở blockchain, làm việc trên cơ sở hợp đồng thông minh (smart-contract). Đơn vị mạng lưới trao đổi là đồng tiền ảo ether (ETH). Ethereum được các start up cũng như các nhà phát triển phần mềm lớn quan tâm. Ethereum là một ngôn ngữ lập trình đặc biệt cho phép tạo ra các ứng dụng phân cấp với các thông số mong muốn. Vốn hóa của ethereum ngang với vốn hóa của các công ty Mỹ như Hewlett-Packard, American Airlines và Moody's.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên