Ethereum

Ethereum

Ethereum là loại tiền tệ mạng nội bộ được sử dụng để tạo các dịch vụ trực tuyến dựa trên cơ sở blockchain, làm việc trên cơ sở hợp đồng thông minh (smart-contract). Đơn vị mạng lưới trao đổi là đồng tiền ảo ether (ETH). Ethereum được các start up cũng như các nhà phát triển phần mềm lớn quan tâm. Ethereum là một ngôn ngữ lập trình đặc biệt cho phép tạo ra các ứng dụng phân cấp với các thông số mong muốn. Vốn hóa của ethereum ngang với vốn hóa của các công ty Mỹ như Hewlett-Packard, American Airlines và Moody's.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.