Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Equity Market

Equity Market

Equity Market - Thị trường chứng khoán. Là hệ thống quan hệ kinh tế giữa người mua và người bán cổ phiếu. Cổ phiếu được giao dịch trên thị trường chứng khoán hoặc sử dụng các phương pháp OTC (Thị trường chứng khoán phi tập trung).

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên