EMS (European Monetary System)

EMS (European Monetary System)

Hệ thống tiền tệ Châu Âu được thành lập vào năm 1979 để duy trì sự ổn định tiền tệ và thúc đẩy phong trào hướng tới hội nhập kinh tế. Những quốc gia nằm trong hệ thống cần phải hạn chế sự biến động của tỷ giá ngoại hối trong khoảng 2,25% theo các hướng khác nhau. Nhiệm vụ chính là tạo ra các cơ chế lãi suất, hình thành một đồng tiền chung (ECU) và xây dựng các Quỹ Hợp tác Châu Âu. Hệ thống tiền tệ Châu Âu được duy trì đến cuối năm 1998. Kể từ năm 1999, chuyển sang sử dụng đồng EUR.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.