Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Elliott Wave Theory

Elliot Wave Theory - Lý thuyết sóng Elliott. Được Ralph Nelson Elliott (chuyên gia tài chính tại Mỹ) phát hiện vào năm 1930. Ban đầu Lý thuyết này được áp dụng vào thị trường chứng khoán và ngày nay được sử dụng rất rộng rãi cả trên thị trường Forex. Các nhà đầu tư cho rằng Lý thuyết sóng Elliott có xác suất rất cao và chính xác khi xác định xu hướng di chuyển của thị trường trong tương lai và các nguyên nhân. Lý thuyết được xây dựng dựa trên việc phân tích tâm lý và hành vi của đám đông, được phản ánh trên các xu hướng của thị trường tài chính. Theo phát minh của Elliott, bất kỳ xu hướng tăng giá (thị trường bò) hoặc giảm giá (thị trường gấu) đều bao gồm 5 làn sóng. Các sóng lẻ được coi là xung, các sóng chẵn - các sóng điều chỉnh. Lý thuyết sóng Elliott có nhiều điểm cần phải lưu ý khi cố gắng xác định xu hướng.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên