Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Elder Rays

Elder Rays

Elder Rays là một trong những chỉ báo phân tích kỹ thuật phổ biến nhất nhằm xác định xu hướng thị trường "bò" hay "gấu" đang mạnh hơn trong khoảng thời gian nhất định. Ngoài ra, nó còn giúp tìm kiếm điểm gia nhập và rời khỏi thị trường.

Elder Rays kết hợp các công cụ như Oscilator (Bulls Power và Bears Power) - giúp tìm kiếm thời điểm đóng lệnh và Exponential Moving Average (EMA) - thể hiện chiều của xu hướng.

Chỉ báo này có thể sử dụng độc lập hoặc kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên