Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Dollar

Dollar

Dollar - Đôla. Là đồng tiền của Mỹ và là một trong những đồng tiền dự trữ lớn nhất thế giới. Ngoài Đôla Mỹ, một số nước cũng dùng thuật ngữ Đôla như Úc, Canada, New Zealand.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên