Dollar

Dollar

Dollar - Đôla. Là đồng tiền của Mỹ và là một trong những đồng tiền dự trữ lớn nhất thế giới. Ngoài Đôla Mỹ, một số nước cũng dùng thuật ngữ Đôla như Úc, Canada, New Zealand.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.