Diversification

Diversification

Diversification - Đa dạng hóa. Là việc phân bổ vốn giữa năng suất và rủi ro của tài sản nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro và giảm tổn thất tài chính. Nhà đầu tư đầu tư vào cổ phiếu được phát hành bởi các tổ chức khác nhau, thu thập danh mục đầu tư của riêng mình. Nếu trong số đó có cổ phiếu không có lợi nhuận, thì những cổ phiếu có lợi nhuận sẽ giảm bớt thiệt hại xuống mức tối thiểu. Điều này sẽ giúp đa dạng hóa rủi ro.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.