Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Diversification

Diversification

Diversification - Đa dạng hóa. Là việc phân bổ vốn giữa năng suất và rủi ro của tài sản nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro và giảm tổn thất tài chính. Nhà đầu tư đầu tư vào cổ phiếu được phát hành bởi các tổ chức khác nhau, thu thập danh mục đầu tư của riêng mình. Nếu trong số đó có cổ phiếu không có lợi nhuận, thì những cổ phiếu có lợi nhuận sẽ giảm bớt thiệt hại xuống mức tối thiểu. Điều này sẽ giúp đa dạng hóa rủi ro.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên