Divergence

Divergence

Дивергенция на рынке Форекс — это сигнал, который свидетельствует о том, что цена готова к развороту. Для поиска таких ситуаций обычно применяют один из осцилляторов — MACD, стохастик, CCI, RSI и другие. Освоение поиска дивергенции позволит сделать торговлю намного эффективнее.

Различают два вида дивергенции — медвежью и бычью, которые характеризуются образованием на графике двойной вершины или дна.

Divergence - Phân kỳ. Phân kỳ (Divergence) trên thị trường Forex là tín hiệu chỉ ra rằng giá đang sẵn sàng đảo chiều. Để tìm kiếm các tình huống như vậy, thường sử dụng một trong những Oscilator - MACD, Stochastic, CCI, RSI và v.v. Nắm vững phương pháp tìm kiếm phân kỳ (Divergence) sẽ giúp bạn giao dịch hiệu quả hơn rất nhiều.

Có hai loại phân kỳ (Divergence) - giảm giá (gấu)tăng giá (bò), được thể hiện trên đồ thị bằng các mô hình hai đỉnh và hai đáy.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.