Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Divergence

Divergence

Дивергенция на рынке Форекс — это сигнал, который свидетельствует о том, что цена готова к развороту. Для поиска таких ситуаций обычно применяют один из осцилляторов — MACD, стохастик, CCI, RSI и другие. Освоение поиска дивергенции позволит сделать торговлю намного эффективнее.

Различают два вида дивергенции — медвежью и бычью, которые характеризуются образованием на графике двойной вершины или дна.

Divergence - Phân kỳ. Phân kỳ (Divergence) trên thị trường Forex là tín hiệu chỉ ra rằng giá đang sẵn sàng đảo chiều. Để tìm kiếm các tình huống như vậy, thường sử dụng một trong những Oscilator - MACD, Stochastic, CCI, RSI và v.v. Nắm vững phương pháp tìm kiếm phân kỳ (Divergence) sẽ giúp bạn giao dịch hiệu quả hơn rất nhiều.

Có hai loại phân kỳ (Divergence) - giảm giá (gấu)tăng giá (bò), được thể hiện trên đồ thị bằng các mô hình hai đỉnh và hai đáy.

Divergence

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên