Devaluation

Devaluation - Phá giá tiền tệ. Thuật ngữ dùng để chỉ sự kiểm soát đồng nội tệ của Ngân hàng trung ương tại một quốc gia bằng cách giảm tỷ giá của đồng tiền này so với các ngoại tệ mạnh hoặc vàng.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.