Kỷ niệm 19 năm thành lập!

DAX (Deutsche Akzien Index)

DAX (Deutsche Akzien Index)

DAX (Deutsche Akzien Index) - là chỉ số chứng khoán quan trọng nhất Đức. Chỉ số này được tính dựa trên 30 loại cổ phiếu của 30 công ty lớn nhất nước Đức. Ngoài ra còn có chỉ số DAX 100 bao gồm cả khoản cổ tức nhận được từ các cổ phiếu này và giả định rằng thu nhập của họ sẽ được tái đầu tư. Chỉ số tạo ra trong mùa hè năm 1988 và được tính trên cơ sở giá của sàn giao dịch XETRA.

DAX (Deutsche Akzien Index)

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên