Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Derivatives

Derivatives

Derivatives - Phái sinh. Là tên gọi của công cụ tài chính có mức giá bắt nguồn từ giá thực tế hoặc phù hợp với giá trị ước tính của một hoặc một số tài sản cơ bản. Đó có thể là trái phiếu, quyền chọn, cổ phiếu, hợp đồng tương lai. Chứng khoán phái sinh thường được sử dụng để phòng ngừa rủi ro và có thể được sử dụng nhằm mục đích đầu cơ.

Để mua công cụ tài chính này, cần sử dụng đòn bẩy. Do đó, các nhà đầu tư có thể mua chứng khoán phái sinh với mức giá cao hơn rất nhiều so với số tài sản mà họ đang sở hữu.

Derivatives

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên