Derivatives

Derivatives

Derivatives - Phái sinh. Là tên gọi của công cụ tài chính có mức giá bắt nguồn từ giá thực tế hoặc phù hợp với giá trị ước tính của một hoặc một số tài sản cơ bản. Đó có thể là trái phiếu, quyền chọn, cổ phiếu, hợp đồng tương lai. Chứng khoán phái sinh thường được sử dụng để phòng ngừa rủi ro và có thể được sử dụng nhằm mục đích đầu cơ.

Để mua công cụ tài chính này, cần sử dụng đòn bẩy. Do đó, các nhà đầu tư có thể mua chứng khoán phái sinh với mức giá cao hơn rất nhiều so với số tài sản mà họ đang sở hữu.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.