Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Depression

Depression xuất hiện khi giá trên đồ thị đạt đến một giá trị tối thiểu trong xu hướng và sau đó bắt đầu phục hồi. Depression có thể là một phần của mô hình đảo chiều như "đáy đôi" hoặc cũng có thể là một phần của sóng điều chỉnh.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên