Depression

Depression xuất hiện khi giá trên đồ thị đạt đến một giá trị tối thiểu trong xu hướng và sau đó bắt đầu phục hồi. Depression có thể là một phần của mô hình đảo chiều như "đáy đôi" hoặc cũng có thể là một phần của sóng điều chỉnh.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.