Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Delivery

Delivery - Giao hàng. Ở các thị trường tài chính, khái niệm delivery theo nghĩa rộng được hiểu như là một sự chuyển giao tài sản tài chính hoặc hàng hóa từ người bán sang người mua trong trường hợp hoàn thành giao dịch khẩn cấp. Theo nghĩa hẹp, đây là một giao dịch ngoại hối, trong đó tất cả các bên đồng ý nhận và bảo đảm cung ứng tiền tệ theo các điều kiện đã được thỏa thuận trước đó.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên