Delivery

Delivery - Giao hàng. Ở các thị trường tài chính, khái niệm delivery theo nghĩa rộng được hiểu như là một sự chuyển giao tài sản tài chính hoặc hàng hóa từ người bán sang người mua trong trường hợp hoàn thành giao dịch khẩn cấp. Theo nghĩa hẹp, đây là một giao dịch ngoại hối, trong đó tất cả các bên đồng ý nhận và bảo đảm cung ứng tiền tệ theo các điều kiện đã được thỏa thuận trước đó.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.