Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Declaration Date

Declaration Date - Ngày công bố. Thuật ngữ này là ngày mà Hội đồng quản trị công ty tuyên bố ngày thanh toán cổ tức tiếp theo cũng như số tiền sẽ nhận được. Các chủ sở hữu cổ phiếu trước đây được hưởng cổ tức trong khoảng thời gian theo truyền thống hình thành giữa ngày công bố và ngày Ex-stock Dividend (không có cổ tức bằng chứng khoán).

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên