Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Dealer

Dealer

Dealer - Đại lý hoặc Giao dịch viên. Là người tham gia thị trường dùng vốn của cá nhân hoặc công ty để thực hiện giao dịch.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên