Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Day trading

Day trading - Giao dịch trong ngày. Là giao dịch trên thị trường tài chính trong một phiên giao dịch trong ngày. Điều này có nghĩa rằng, quyền chọn mở trong ngày sẽ không giữ qua đêm sang ngày hôm sau và sang các phiên giao dịch tiếp theo.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên