Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Currency Intervention

Currency Intervention - Chính sách can thiệp tiền tệ. Là một trong những công cụ tiền tệ của mỗi quốc gia. Để tác động lên tỷ giá đồng tiền quốc gia, Ngân hàng trung ương thực hiện một loạt các giao dịch mua-bán đồng tiền quốc gia hoặc vàng chống lại các đồng tiền chính khác trên thế giới. Đối với biện pháp can thiệp như vậy thường sử dụng nguồn dữ trữ ngoại tệ chính thức của quốc gia. Nhờ có sự can thiệp tiền tệ, tỷ giá sẽ được điều chỉnh.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên