Currency Intervention

Currency Intervention - Chính sách can thiệp tiền tệ. Là một trong những công cụ tiền tệ của mỗi quốc gia. Để tác động lên tỷ giá đồng tiền quốc gia, Ngân hàng trung ương thực hiện một loạt các giao dịch mua-bán đồng tiền quốc gia hoặc vàng chống lại các đồng tiền chính khác trên thế giới. Đối với biện pháp can thiệp như vậy thường sử dụng nguồn dữ trữ ngoại tệ chính thức của quốc gia. Nhờ có sự can thiệp tiền tệ, tỷ giá sẽ được điều chỉnh.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.