Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Currency Code

Currency Code - Mã tiền tệ ISO. Là cách gọi chung của các đồng tiền trên thế giới, bao gồm 3 chữ cái theo tiêu chuẩn ISO. Hai chữ cái đầu tiên của mã tiền tệ là hai chữ cái đầu trong tên gọi của quốc gia đang đề cập đến (bằng chữ latinh), chữ cái thứ ba là chữ đầu tiên trong tên gọi của đồng tiền tương ứng. Ví dụ, mã tiền tệ của Hoa Kỳ là USD - US là hai chữ cái đầu tiên của từ USA, D là chữ cái đầu tiên của tiền tệ Dollar.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên