Currency Code

Currency Code - Mã tiền tệ ISO. Là cách gọi chung của các đồng tiền trên thế giới, bao gồm 3 chữ cái theo tiêu chuẩn ISO. Hai chữ cái đầu tiên của mã tiền tệ là hai chữ cái đầu trong tên gọi của quốc gia đang đề cập đến (bằng chữ latinh), chữ cái thứ ba là chữ đầu tiên trong tên gọi của đồng tiền tương ứng. Ví dụ, mã tiền tệ của Hoa Kỳ là USD - US là hai chữ cái đầu tiên của từ USA, D là chữ cái đầu tiên của tiền tệ Dollar.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.