• Giao dịch Forex
  • Đầu tư
  • Chương trình tri ân khách hàng
  • Ưu đãi và các cuộc thi
  • Phân tích
  • Nên bắt đầu từ đâu
  • Về chúng tôi

Currency Basket

Currency Basket - Rổ tiền tệ. Một vài tiền tệ được lựa chọn đặc biệt dựa trên tổng giá trị được xác định bởi tý giá bình quân của các tiền tệ không nằm trong lựa chọn này. Mục đích thành lập giỏ tiền tệ có thể khác nhau: xác định giá danh nghĩa của một tiền tệ, thiết lập các điều khoản bảo vệ khỏi rủi ro hoặc được sử dụng như một mệnh giá. Tùy thuộc vào mục đích của nó, rổ tiền tệ có thể bao gồm các đồng tiền với tỷ lệ phần trăm khác nhau trên cơ sở cố định hoặc thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố khác nhau của thị trường.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.