Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Currency Basket

Currency Basket - Rổ tiền tệ. Một vài tiền tệ được lựa chọn đặc biệt dựa trên tổng giá trị được xác định bởi tý giá bình quân của các tiền tệ không nằm trong lựa chọn này. Mục đích thành lập giỏ tiền tệ có thể khác nhau: xác định giá danh nghĩa của một tiền tệ, thiết lập các điều khoản bảo vệ khỏi rủi ro hoặc được sử dụng như một mệnh giá. Tùy thuộc vào mục đích của nó, rổ tiền tệ có thể bao gồm các đồng tiền với tỷ lệ phần trăm khác nhau trên cơ sở cố định hoặc thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố khác nhau của thị trường.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên