• Giao dịch Forex
  • Đầu tư
  • Chương trình tri ân khách hàng
  • Ưu đãi và các cuộc thi
  • Phân tích
  • Nên bắt đầu từ đâu
  • Về chúng tôi

Cryptocurrency

Cryptocurrency

Đồng tiền ảo (Cryptocurrency) - là đồng tiền kỹ thuật số chỉ tồn tại trong không gian ảo. Nó được hỗ trợ bởi mạng máy tính phân cấp. Mã các đồng tiền ảo là mã mở nhưng không thể tự thực hiện các thay đổi bởi vì các thay đổi này cần phải được xử lý bởi ít nhất một nửa số máy tính phân cấp, tương đương với hàng triệu máy và con số đó không ngừng tăng.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.