Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Cryptocurrency

Cryptocurrency

Đồng tiền ảo (Cryptocurrency) - là đồng tiền kỹ thuật số chỉ tồn tại trong không gian ảo. Nó được hỗ trợ bởi mạng máy tính phân cấp. Mã các đồng tiền ảo là mã mở nhưng không thể tự thực hiện các thay đổi bởi vì các thay đổi này cần phải được xử lý bởi ít nhất một nửa số máy tính phân cấp, tương đương với hàng triệu máy và con số đó không ngừng tăng.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên