Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Cover

Cover - Bảo đảm. Thuật ngữ này được sử dụng khi nói đến việc mua một cổ phiếu hoặc hợp đồng để bù đắp cho các lệnh bán đã mở trước đó. Giả sử, nhà giao dịch mua một hợp đồng tương lai cho vàng. Sau đó anh ta bán Call Option với khối lượng tương đương vào cùng ngày giao hàng. Trong trường hợp này, quyền chọn của nhà giao dịch đã được bảo đảm.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên