Cover

Cover - Bảo đảm. Thuật ngữ này được sử dụng khi nói đến việc mua một cổ phiếu hoặc hợp đồng để bù đắp cho các lệnh bán đã mở trước đó. Giả sử, nhà giao dịch mua một hợp đồng tương lai cho vàng. Sau đó anh ta bán Call Option với khối lượng tương đương vào cùng ngày giao hàng. Trong trường hợp này, quyền chọn của nhà giao dịch đã được bảo đảm.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.