Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Convergence

Convergence - Giả thuyết hội tụ. Tình huống trong giao dịch khi giá tài sản cơ bản di chuyển theo hướng giá của hợp đồng tương lai. Và ngược lại.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên