Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Contango

Contango - Bù hoãn mua. Là một khoản phụ phí trên thị trường tương lai mà người mua trả cho người bán để có được hàng hóa đó trong tương lai. Thuật ngữ "Contango" có thể được hiểu là nhà đầu tư chi trả phí hoa hồng cho nhà môi giới để hoãn quá trình thực hiện nghĩa vụ của mình.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên