Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Complete Transaction

Complete Transaction

Complete Transaction - Giao dịch hoàn chỉnh. Đây là hai giao dịch ngược nhau trên phần mềm giao dịch (mua một tài sản và sau đó bán tài sản đó hoặc bán một tài sản và sau đó mua lại) với số tiền tương đương nhau. Nói một cách khác, một giao dịch hoàn chỉnh - là mở và đóng một lệnh.

Complete Transaction

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên