CME (Chicago Mercantile Exchange)

CME (Chicago Mercantile Exchange)

Chicago Mercantile Exchange - Sàn giao dịch hàng hóa Chicago. Có trụ sở tại Chicago, một công ty phi lợi nhuận cung cấp địa điểm và không gian cho các giao dịch tương lai và quyền chọn. Tham gia vào giám sát việc thực hiện các quy tắc thương mại, thu thập và phổ biến thông tin về thị trường và đảm bảo sự hoạt động cơ chế thanh toán bù trừ.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.