Kỷ niệm 19 năm thành lập!

CME (Chicago Mercantile Exchange)

CME (Chicago Mercantile Exchange)

Chicago Mercantile Exchange - Sàn giao dịch hàng hóa Chicago. Có trụ sở tại Chicago, một công ty phi lợi nhuận cung cấp địa điểm và không gian cho các giao dịch tương lai và quyền chọn. Tham gia vào giám sát việc thực hiện các quy tắc thương mại, thu thập và phổ biến thông tin về thị trường và đảm bảo sự hoạt động cơ chế thanh toán bù trừ.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên