Cluster

Cluster là khu vực trên đồ thị của phần mềm giao dịch, tại đó chúng ta có thể thấy được sự trùng khớp của một số sự kiện điển hình. Có hai loại Cluster: Giá và thời gian. Tại Cluster giá có thể thấy các phương pháp khác nhau được sử dụng trong phân tích kỹ thuật, chỉ ra cùng một mức giá mà tại đó sẽ diễn ra quá trình đảo chiều. Cluster thời gian chỉ ra thời điểm đảo chiều không liên quan đến giá.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.