Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Cluster

Cluster là khu vực trên đồ thị của phần mềm giao dịch, tại đó chúng ta có thể thấy được sự trùng khớp của một số sự kiện điển hình. Có hai loại Cluster: Giá và thời gian. Tại Cluster giá có thể thấy các phương pháp khác nhau được sử dụng trong phân tích kỹ thuật, chỉ ra cùng một mức giá mà tại đó sẽ diễn ra quá trình đảo chiều. Cluster thời gian chỉ ra thời điểm đảo chiều không liên quan đến giá.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên