Closing Purchase

Closing Purchase - Mua đóng cửa diễn ra để giảm bớt hoặc đóng một lệnh bán trên một công cụ tài chính cụ thể. Mua đóng cửa cũng được hiểu như việc các nhà đầu tư mua lại quyền chọn để bù đắp cho quyền chọn tương tự đã được bán trước đó.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.