Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Closing Purchase

Closing Purchase - Mua đóng cửa diễn ra để giảm bớt hoặc đóng một lệnh bán trên một công cụ tài chính cụ thể. Mua đóng cửa cũng được hiểu như việc các nhà đầu tư mua lại quyền chọn để bù đắp cho quyền chọn tương tự đã được bán trước đó.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên